crossfituprising.com

Basisschool willem de zwijger den haag

Datum van publicatie: 14.03.2019

Gezien onze populatie en de resultaten die zij behalen, kunnen wij ons programma compact samenstellen. De school is een eenpitter:

Aan de inzet van extra ondersteuning gaat overleg vooraf met de ouders en andere deskundigen. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling op cognitief, motorisch, sportief, creatief, cultureel,  sociaal en emotioneel vlak. De Willem de Zwijgerschool haalt het beste uit al haar leerlingen en erkent dat ieder kind uniek is en eigen behoeften en talenten heeft. Voor onze school geldt dat de basisondersteuning goed en planmatig wordt vormgegeven.

En indien nodig past zij haar aanbod voortvarend aan. De leerlingen ontwikkelen de vaardigheden van de 21e eeuw. Bekijk meer informatie over deze school op:

Onderwijsconcept De Willem de Zwijgerschool haalt het beste uit al haar leerlingen en erkent dat ieder kind uniek is en eigen behoeften en talenten heeft. Voor onze school geldt dat de basisondersteuning goed en planmatig wordt vormgegeven.

Daarbij besteden we veel aandacht aan zowel gedegen kennisoverdracht als aan het ontwikkelen en stimuleren van sociale en culturele waarden bij ieder kind. Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin wordt beschreven wat wij op het gebied van ondersteuning kunnen basisschool willem de zwijger den haag. De betrokkenheid van de ouders bij de school is van groot belang.

Zij dienen daartoe de grondslag en doelstellingen van de Schoolvereniging te respecteren. Onze school biedt extra ondersteuning. Behouden wat goed is en veranderen op basis van ervaring en voortschrijdend inzicht.

Onderwijsvernieuwing is geen doel op zich: En indien nodig past zij haar aanbod voortvarend aan. We werken via de PDCA cyclus aan onze kwaliteit. Daarbij besteden we veel aandacht aan zowel gedegen kennisoverdracht als aan het ontwikkelen en stimuleren van sociale en culturele waarden bij ieder kind. Indien mogelijk wordt het aanbod gedifferentieerd naar individuele leerling. Hoewel de school een afspiegeling is van de maatschappij, wijzen wij verruwing van die maatschappij in de school beslist af.

De Willem de Zwijgerschool biedt een prettige en geborgen omgeving waar leerlingen leren op een verantwoorde wijze zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden! Zij dienen daartoe de grondslag en doelstellingen van de Schoolvereniging te respecteren. Naar de basisschool Een basisschool kiezen. Ondersteuningsprofiel Aan welke doelgroep en biedt uw school onderwijs aan.

Neemt u dan contact met ons op. De Basisschool willem de zwijger den haag de Zwijgerschool haalt het beste uit al haar leerlingen en erkent dat ieder kind uniek is en eigen behoeften en talenten heeft!

De Springbok

Vanuit onze waarden en normen willen we dat de school veilig is voor iedereen. De school heeft een sterk buurtkarakter en nauwe banden met haar buren kinder- en peuteropvang 2Samen. Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?

En indien nodig past zij haar aanbod voortvarend aan. Behouden wat goed is en veranderen op basis van ervaring basisschool willem de zwijger den haag voortschrijdend inzicht. Voor karten uithof den haag prijs leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning.

De school wordt bestuurd door de Vereniging Willem de Zwijgerschool. Ouders kunnen tegen een geringe bijdrage lid worden van de Schoolvereniging.

De school biedt leerlingen binnen een klas de lesstof aan op verschillende niveaus.

Dit proces bestaat uit de volgende stappen: Leerlingen die het reguliere programma snel en met een goed resultaat doorlopen, kunnen in aanmerking komen voor verrijkende projecten waaronder Spaans, Chinees, schaken, uitdagend rekenen.

Ouders worden uitgenodigd om mee te denken over belangrijke veranderingen in de school, zowel in officiële organen zoals ledenvergaderingen en MR als op informele momenten zoals thema-avonden en oudergesprekken.

De school wordt bestuurd door de Vereniging Willem de Zwijgerschool. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden. Daarbij besteden we veel aandacht aan zowel gedegen kennisoverdracht als aan het ontwikkelen en stimuleren van sociale en culturele waarden bij ieder kind.

We houden kinderen zo lang mogelijk bij hun basisgroep. De betrokkenheid van de ouders bij de school is van groot belang, basisschool willem de zwijger den haag. Totaal aantal toegelaten kinderen: Kwaliteitszorg De Willem de Zwijgerschool werkt opbrengst-en handelingsgericht.

Daarnaast kunnen alle kinderen zich inschrijven voor veel sportieve activiteiten. Onze populatie leerlingen is divers als het gaat om onderwijsbehoeften en vraagt om effectief onderwijs op maat.

Een vraag over onderwijs?

Vanuit onze waarden en normen willen we dat de school veilig is voor iedereen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober ? Wij zijn een buurtschool waar coöperatief werken veel aandacht krijgt en we hebben een groot aanbod van naschoolse sport activiteiten.

En indien nodig past zij haar aanbod voortvarend aan.

Wij zijn een buurtschool waar coperatief werken veel aandacht krijgt en we hebben een groot aanbod van naschoolse sport activiteiten.

Op cultureelgebied hebben we een gevarieerd aanbod door samenwerking met het Nederlands Dans Theater, waarbij we ons onderwijs mede baseren op waarden en normen uit de christelijke traditie.

Midden in de wijk biedt de school een uitdagende omgeving voor kinderen om uit te groeien tot verantwoorde wereldburgers. We zijn een christelijke school, basisschool willem de zwijger den haag, het Residentie Orkest en Jazz4kids.

Ook in categorie:
    18.03.2019 08:47 Esmay:
    Sportklassen   Deze school heeft een actief na-schoolsaanbod op het gebied van sport. Neemt u dan contact met ons op.

    21.03.2019 04:51 Sakina:
    We werken via de PDCA cyclus aan onze kwaliteit. De school heeft een breed aanbod voor activiteiten na schooltijd voor alle groepen.

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@crossfituprising.com